CERTIFIERING INSTRUKTÖR

För vem är certifieringen?

Certifieringen riktar sig till dig som har ett intresse att lära andra teknisk ståpaddling.
Kanske har du redan en verksamhet inom SUP eller funderar på att starta en?
Är du Fysioterapeut eller Personlig Tränare? Teknisk ståpaddling utgör ett mycket bra komplement till din redan befintliga verksamhet.

Vad ger certifieringen?

Som certifierad instruktör får du den kunskap som behövs för att kunna lära ut teknisk ståpaddling enligt de tekniker som Crosswater har utvecklat och fortsätter att utveckla. Detta borgar för att dina kunder får ut så mycket som möjligt av sin paddling både utifrån tränings- och upplevelseperspektiv.

Med tillgång till en aktiv community med andra certifierade instruktörer får du dom bästa förutsättningar att leverera en tjänst med bra kvalité.
I communityn finns mycket kunskap och idéer som kan leda till nya samarbeten som kan vidareutveckla både din verksamhet och SUP/teknisk ståpaddling som aktivitet.

Certifiering görs i olika steg där vi i nuläget har genomfört ett antal pilotutbildningar i första nivån, “Flat Water, level 1”.
Under 2019/2020 jobbar vi med att ta fram certifieringar i “Open Water, level 2”, “Downwind, level 3” och “SUP-surf, level 4”.
Upplägget kommer att vara i form av en stege där vissa steg är en förutsättning för att få ta nästa.

När och var kan du certifiera dig?

Certifiering görs under hela året även om tidig vår kanske är den bäst lämpade. Detta med tanke på att säsongen för majoriteten av utövarna är den varmare delen av året. Vi försöker schemalägga det så att det passar bra in i säsongen för din verksamhet.

Orter vi håller certifieringar i är Varberg, Kalmar, Karlskrona och Motala. Vid stort intresse, minst 6 deltagare, är vi naturligtvis flexibla och kan hålla på andra orter så länge rätt förutsättningar finns.

Vi har för närvarande inga certifieringstillfällen planerade. Håll utkik här eller i våra sociala medier för information om nästa planerade tillfällen.
Gör gärna en intresseanmälan!
Vid tillräckligt många intresserade planerar vi gärna in extra tillfällen.

Så här går certifieringen till!

Under 2 dagar varvas teoretiska med praktiska moment i vilka vi går igenom allt ifrån säkerhet, träningseffekter, brädkontroll och paddlingsteknik. Om möjlighet ges filmar vi för att sedan gå igenom materialet tillsammans så att var och en ges möjlighet till reflektion och återkoppling.

För att slutligen få ett bevis på avklarad certifiering krävs godkänd examination vilken innehåller en teoretisk och en praktisk del.
Den teoretiska delen är digital och kan göras i hemmet. Kravet för godkänd examination är minst 80% rätt.
Den praktiska delen består av utbildning av minst två kunder. Denna genomförs på så sätt att kundens teknik dokumenteras med hjälp av rörlig bild under tre tillfällen. Kravet för godkänd examination är att det tydligt ska framgå att kunden gjort framsteg i sin teknikutveckling.

Efter detta erhåller du ett diplom och förs in i vårt publika register över certifierade instruktörer.

Efter certifieringen

Som certifierad CW-instruktör äger du rätten att lära ut de paddlingstekniker som utvecklas och ägs av Crosswater AB.
Certifieringen ska borga för att du har en kunskapsnivå gällande säkerhet, teknik och övriga kunskaper inom området så att du kan leverera en tjänst med hög kvalité till dina kunder.

Du får tillgång till en community där vi och andra certifierade instruktörer delar kunskaper och erfarenheter och på så sätt hjälpa varandra. Detta är något vi alla har nytta av för att utveckla den egna verksamheten men även träningsformen ståpaddling som sådan.

För att vi ska kunna bygga ett starkt varumärke så använder du dig av Crosswater’s fördefinierade kursutbud i din verksamhet till priser satta av Crosswater. På så sätt får kunden alltid en enhetlig upplevelse av vad teknisk ståpaddling enligt Crosswater är.
Du kan naturligtvis även använda dig av teknikerna i dina övriga tjänster som du har inom din verksamhet.

  • Hjälp med bokningssystem, om du inte redan har tillgång till något, så att kunder enkelt kan boka tider för Crosswater-tjänster.
  • Vi använder oss av tjänsten boka.se till vilken du får tillgång.
  • Färdiga träningspass som du kan använda för gruppträning.
  • Rabatter på produkter och provision på försäljning som du genererar.
  • Egen profilsida på Crosswater’s webb där du och din verksamhet marknadsförs tillsammans med andra certifierade instruktörer.
  • Använda Crosswater’s varumärke i din marknadsföring.

Vad kostar det?

Flat water, level 1, kostar för de två dagarna 9 990 kronor. I detta ingår två luncher och en middag. Vidare ingår all den utrustning som behövs för att kunna genomföra de praktiska momenten av certifieringen.
Till detta tillkommer kostnaden för certifieringen som är 2 000 kronor.
För att behålla sin certifiering ska den förnyas varje år till en kostnad av 2 500 kronor.
Huvudsakliga syftet för förnyelsen är att säkerställa kunskapsnivån och fortbildning då tekniker och produkter vidareutvecklas.
Övriga kostnader, t.ex. mat och boende, är till självkostnadspris.

Förnyelsetillfällen planeras att hållas vid två tillfällen per år. Tid och plats för dessa annonseras i god tid och kan även påverkas av instruktörs-communityn.

Alla priser är exklusive moms.
Information om de nivåer som är under utveckling kommer att läggas till i detta material allteftersom.
Crosswater förbehåller sig rätten att ändra i utformningen av innehåll, upplägg och prissättning för certifiering.

Förnyas inte certifieringen äger man inte längre rätt att lära ut Crosswater-tekniker, använda sig av Crosswater’s varumärke och inte heller vara en del av den av Crosswater tillhandahållna communityn för instruktörer.